​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

Tlf: ​86 69 62 88 | E-mail: info@hfgc.dk

NYT FRA BESTYRELSEN APRIL 2019
NY TRÆNER ANSAT
Læs mere...
SPONSORMATCH PROGRAM 2019
Igen i år har vi kunnet lave et stort og flot turneringsprogram med mange velvillige sponsorer. Det er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Se det og sæt X i kalenderen på matchdagene.
Læs mere...
GENERALFORSAMLING 2019
Læs referat fra årets generalforsamling
Læs mere...

Turneringsbestemmelser for Hjarbæk Fjord Golf Klub

Generelle turneringsbestemmelser

Nedenstående bestemmelser er gælden medmindre andet er udtrykkeligt anført i turneringens specifikke bestemmelser.

Der spilles endvidere efter de af Royal and Ancient Golf Club of Sct. Andrews fastsatte regler for golfspil samt de lokale regler.

Deltagere

Deltagere skal have et aktivt medlemskab af HFGK.

Vestbane medlemsskab giver frit spil på Vest banen og et antal turneringer på Nord/Syd banen, som fastsættesaf bestyrelsen.

Tilmelding

Match propositioner ophænges i klubhuset senest 14 dage før turneringen.​Tilmelding sker på golfbox. Ved overtegning udgår de senest tilmeldte. Tilmelding er bindende. Efter tilmeldingsfristens udløb, kan gyldigt afbud kun ske direkte til turneringslederen. Eftertilmelding accepteres, såfremt turneringslederen skønner det muligt. Eftertilmelding accepteres aldrig ved hulspil og mesterskaber.

Startliste

Startliste kan ses på Golfbox og der udsendes mail om starttidspunkt og starthul. Der ophænges startliste i klubhuset senest 1 dag før turneringen.

Afbud/udeblivelse

Gyldigt afbud skal meddeles turneringsledelsen senest 1 time før turneringens start, som er tidspunktet for 1. holds tee-off.

Afbud senere end 1 time før første start eller udeblivelse uden afbud kan medføre sanktioner, som fastsættes af turneringsudvalget i henhold til Dansk Golf Unions bestemmelser.

På turneringsdagen

Scorekort SKAL afhentes SENEST 15 min. før start, og spilleren skal være på tee-stedet senest 5 min. før start. Ved for sent fremmøde følges golfreglernes § 6.3. Scorekortet skal afleveres umiddelbart efter endt spil.

Hunde må ikke medtages på banen under turneringer.

Rækkeinddeling

Hvis ikke andet fremgår af propositionerne spilles efter handicap i følgende rækker:​

​A-rækken

0- 18,0​

B-rækken​

18,1- 27,0​

C-rækken​

27,1- 36,0​

D-rækken​

37,0- 54,0​

Ved Stablefordturneringer kan A, B, C dog deles i 3 lige store rækker. Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre rækkeinddelingerne og sammenlægge 2 på hinanden efterfølgende rækker, hvis der er under 12 deltagere i en af rækkerne.

Uvejr

I tilfælde af uvejr/torden afblæses turneringen ved 3 "hyl" fra tudehorn. Bolden markeres og spilleren søger ly. Turneringsledelsen afgør om/hvornår matchen kan genoptages. Dette markeres med 2 "hyl".

Turneringsafgørelse.

Nettoturneringer: I tilfælde af pointlighed er spilleren med laveste handicap vinder. Er der også lighed her benyttes matematiske metode: Sidste 9/6/3/1 hul er afgørende. Er der stadig lighed afgøres placeringerne ved lodtrækning.

Brutto slagspil-turneringer: I tilfælde af slaglighed benyttes matematiske metode (se ovenfor). Er der stadig lighed afgøres placeringen ved lodtrækning.

Nærmest flaget: Der måles fra forkant bold til forkant hul. Ved No Return modtager spilleren ikke præmie for nærmest flaget.

Præmieoverrækkelse

Turneringslederen er ansvarlig for præmieoverrækkelsen, der normalt skal finde sted umiddelbart efter turneringens afslutning.

Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse forudsættes. Én spiller kan ikke modtage både brutto- og nettopræmie.

Turneringsledelse

Turneringsledelsen for den enkelte turnering er ansvarlig for, at matchen afvikles som angivet i turneringsprogrammet og i overensstemmelse med turnerings-komitéens vedtagelse.

Turneringsledelsen er bemyndiget til under turneringen at træffe afgørelser på turneringskomitéens vegne. Turneringsledelsen fungerer som turneringens dommer (golfregel 34-2).

Banevalg

Meddeles på tilmeldingsliste. Der tages forbehold for ændring i banevalg, såfremt forhold omkring rækkeinddeling eller banens beskaffenhed nødvendiggør dette.​

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk