​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

Tlf: ​86 69 62 88 | E-mail: info@hfgc.dk

NYT FRA BESTYRELSEN APRIL 2019
NY TRÆNER ANSAT
Læs mere...
SPONSORMATCH PROGRAM 2019
Igen i år har vi kunnet lave et stort og flot turneringsprogram med mange velvillige sponsorer. Det er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Se det og sæt X i kalenderen på matchdagene.
Læs mere...
GENERALFORSAMLING 2019
Læs referat fra årets generalforsamling
Læs mere...

​Hole in one

År

  Navn

Hul​


2018

  Mikael Pedersen

  Michael Bruun  

  Claus Pedersen  

  Rita Schultz​

  Niels Henrik Aagaard​

​5 V

4 N​

9 N​

4 N​

9 N​


2017​

  Tommy Friis​

  Tonny Marquatsen​

  Klaus Haubro​

  Per Tange​

​9 N

9 N​

2 S​

2 S​

2016​

​   Anne Dorthe Rasmussen

​   Jørgen Skovgaard

​   Gert Skals

   Jesper Hentze Andersen​

​   Lars Henriksen

   Thomas Andie​

   Ejgil Nielsen​

   Egon Rokkedahl

​2 S

​4 N

2 S​

9 N​

​4 N

4 N​

4 N​

2 S​

2015​

  ​ Jette Virenfeldt Jensen

   Anette Christensen​

  ​ Bjarne Rasmussen

  ​ Kristian Munk

  ​ Kurt Jensen

   Jens Ove Rold​

​1 V

4 N​

​4 N

9 N​

9 N​

​9 N

2014

Henrik Boy Christophersen

    7 S

Jonna Riis

    5 V

Lisbet Key Kveiborg

    4 N

Peder Larsen

    2 S

Marianne Lüneborg

    5 V

Klaus Hove

    2 S

Kaj Espersen

    9 N

2013

E. Boi Pedersen

    5 V

Kirsten Jacobsen

    4 N

Preben Falk Henriksen

    5 V

2012

Carsten Dannegaard

    4 N

Jonna Riis

    4 N

Mathias Vestergaard

    2 S

Jørn Høyer Nielsen

    1 V

John Kjærgaard

    2 S

Ulf Thomsen

    2 S

Verner Boll

    9 N

2011

Per Lauridsen

    2 S

Signe Jensen

    4 N

Verner Boll

    4 N

Poul K. Knudsen

    4 N

Kirsten Jacobsen

    4 N

Jonna Svolgaard

    2 S

Ole Ambrusius

    4 N

2010

Tove Jepsen

    2 S

Michael Krøijer

    4 N

Henrik Rosenberg Nørgaard

    4 N

Kevin Chen

    2 S

Camila Lund Kristensen

    9 N

Verner Boll

    4 N

Christian Graversen

    1 V

Kim Christensen

    9 N

Kristian Key Nielsen

    2 S

John Ryan Pedersen

    4 N

Ruth Nørremark

    2 S

2009

Jeppe Søgaard

    1 V

Anna Ambrusius

    2 S

Freddy Jokumsen

    4 N

Niels Ericsen

    9 N

Flemming Lyngsø

    9 N

Peder Larsen

    2 S

Jeppe Hansen

    4 N

John Ryan Pedersen

    1 V

Mads Hansen

    1 V

2008

Daniel Penny Bundgaard

    1 V

Bent Andersen

    9 N

Peter Lohmann

    9 N

2007

Jørgen Skovgaard

    9 N

Jette Mose

    1 V

Jette Vester Hansen

    4 N

Jesper Holst Malmberg

    2 S

Christian Jensen

    4 N

Søren Fredriksen

    7 S

Tom Hedegaard

    1 V

Anette Gransgaard

    1 V

2006

Aase D Nielsen

    1 V

Jan Horn

    1 V

Villy Kragh

    9 N

Eilif Pedersen

    1 V

Vagn Rauhe

    9 N

Jørn H. Snejbjerg

    2 S

Johs Leth

    2 S

Morten F. Pedersen

    1 V

Kjeld Kjær

    4 N

Kai Lennartsson

    4 N

2005

Karen Marie Søby

    9 N

Peter Risom

    5 V

Jørgen Madsen

    4 N

Ole Lossius

    9 N

Anders Sørensen

    4 N

Jacob Bach

    4 N

Ruth Nørremark

    4 N

Søren Busk

    4 N

2004

André Kjærgaard

    9 N

Frank Duckert

    4 N​

Arvid Ganestam

    9 N

Ole Bundgaard

    5 V

Anne M. Jensen

    4 N

Børge Jørgensen

    5 V

Niels Fristrup

    7 S

Jette Vig

    4 N

Finn B. Andersen

    4 N

Peter Andersen

    9 N

Jan Mikkelsen

    4 N

Jytte Gjerulff

    2 S

2003

Kurt Vestergaard

    9 N

Christian Bagge

    4 V

Lillemor Roos

    9 N

Ellen K. Knudsen

    9 N

Magnus Lundgren

    2 S

Tommy Ohlsson

    4 N

Søren Fredriksen

    9 N

2002

Ole Berntsen

    2 S

Birger Christensen

    2 S

Karen Sodermann

    2 S

Alexander Berntsen

    7 S

Morten F. Pedersen

    5 V

2001

Jette Vester Hansen

    4 N

Jacob Skals

    5 V

Karen Rold

    4 V

Bjarne Hansen

    5 V

Hans Johnsen

    2 S

Ole Hermansen

    1 V

2000

Atle Bartha

    2 S

Karen M. Andreasen

    1 V

Kasper Klavsen

    4 N

Sven E. Malmberg

    4 N

Jesper Thybo

    7 S

Helmer Stirø

    2 S

Christer Eriksson

    4 N

1999​

Erik Sodermann

    4 N

Peter Nielsen

    5 V

Anne Marie Jensen

    7 S

Stig Göran Wedin

    2 S

Gunilla Vasell

    9 N​

Jens J. Pedersen

    9 N

1998​

Jens P. Dige

    9 N

Jytte Holm

    5 V

Søren Just Andersen

    4 N

1997

Stig Bonfils

    4 N

Gert Røjkjær

    1 V

Bente Kjølhede

    1 V

1996​

Morten K. Herping

    7 S

Per Sørensen

    9 N

Gert Olsen

    7 S

Ejler Ejlersen

    4 N​

Dan Stage

    4 N​

Thomas Kalbom

    2 S

1995​

Per Thorup Bach

    4 N

Birthe Frederiksen

    4 N

Jens Østergaard

    4 N

Anette Söderman

    4 N

Birthe Nielsen

    4 N

1994

Claus L. Rasmussen

    4 N

Tommy L. Nielsen

    5 V

Anne Marie Nielsen

    5 V​

Marie Sørensen

    9 N

Christian Ginnerup

    2 S

Hanne Kopp

    1 V

Lars Johansson

    1 V

Lars Göran Jörgstun

    2 S

1993

Stuart Robert Ort

    9 N

Ole Bagge

    5 V

Georg Møller

    9 N

Lone L. Hansen

    4 N

1992

Ivan Buckly

    4 N

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk