​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

Tlf: ​86 69 62 88 | E-mail: info@hfgc.dk

SPONSORMATCH PROGRAM 2019
Igen i år har vi kunnet lave et stort og flot turneringsprogram med mange velvillige sponsorer. Det er nu tilgængeligt på hjemmesiden. Se det og sæt X i kalenderen på matchdagene.
Læs mere...
GENERALFORSAMLING 2019
Læs referat fra årets generalforsamling
Læs mere...
KONTINGENTOPKRÆVNING 2019
Vedtægter:
Læs mere...

BANEGENNEMGANG

1 Nord:

​1. De små mounts (jordvolde) skal træerne opstammes.
​2. Alle plantefelter tyndes ud så der kan køres mellem træerne​.

2 Nord:​

2. Flyt  hvid tee ned langs out of bounds på linje med gul/rød teesteder.​
3. Dræn etableres ved green på højre side.

3 Nord:

​2. Udvalgte træer/buske ved søerne fjernes.
​2. Dræn renses på fairway efter behov.
​2. "sti" fra next tee skilt over til sti ved tee 4 topdresses.
​3. Der skal plantes nye træer fra dametee, og frem langs højre side ved bækken for bedre at markere out of bounds 

4 Nord:

​Alt arbejde udført.

5 Nord:

2. Ved træbælte i højre side opstammes træer så man kan se nedslag i semirough
​2. Der fælles træer hvor eksisterende Eg, kræver plads.


6 Nord:

​​1. 100 m skoven efterplantes med træer, Der renses omkring eksisterende træer/buske

7 Nord:

2. Hvid tee hælder bagud rettes op
​3. Flyt fairway bunker til venstre

8. Nord:

​2. Sti til 9N flyttes væk fra bunker, så vi undgår stenmel på vej mod bunker ved kraftig nedbør.

9 Nord:

Alt arbejde udført.

1 Syd:

2. Træer i venstre og højre side ved bakke tyndes ud og nogen stykker fældes, alle egetræer bliver stående (påbegyndt).​

2. Syd:

2. Der plantes træer imellem green 1S og teested 2S.
​2. Der etableres buggy vende plads ved gul teested.​

3 Syd:

Alt arbejde udført.​

4 Syd:

2. Første del af skovkant i venstre side tyndes​ (påbegyndt).

5 Syd:

Alt arbejde udført.​
​Træ med grene indover green har stadig sin berettigelse.

6 Syd:

2. Udvalgte træer og buske ved søen fælles.​

7 Syd:

2. Venstre greenbunker udvides mod green (ca. 2 m).​

8 Syd:

Alt arbejde udført​

9 Syd:

2. Udgåede fyr fjernes og efterplantes.

DIVERSE

Søer renses og uønsket bevoksning omkring søer fjernes/holdes nede.
​Træer fjernes hvor eksisterende EG kræver plads
​Opstamning af træer gøres løbende.
​Der opsættes skilte ved overkørsler.
​Stier vedligeholdes løbende.
​Skilte ved teesteder opdateres med nye mål, så de passer sammen med baneguide og scorekort.

Banegennemgang af Vest er udsat til senere.

1. Vest:

2. Træer ved teested beskæres og selvsåede buske/træer fjernes​
​3. Plantning af Eg ved green så tjørn kan fjernes med tiden.​

2 Vest:

2. Højre fairwaybunker udvides så kørsel i bunker lettes​

3 Vest:

2: 3 træer ved rød teested fjernes og i resten af læbæltet fjernes hvert andet træ.​
3. Synliggør sø – jordvold fjernes og flyttes mød øst​
3. Sø føres ind foran green.​

4 Vest:

3. Forlæng højre fairway bunker mod vest​
3. Sænk forgreen ved bunker så bunker bliver synlig i andet slaget.​

5 Vest:

2: Enligt træ udenfor green fjernes og der plantes en klynge af træer (Eg og Birk)​

6 Vest:

1: Fyr i højre plantefelt fjernes så læbælte kan ses fra teestedet.​
2: Beplantning omkring green m.h.p. at fjerne poplerne.​
3. Ny greenbunker i højre side før green.​

7 Vest:

2. Højere vandstand i søen via slange fra brønd. (Solceller)​
3. Fairway bunker i højre side slettes.​
3. Sø synliggøres ved green – evt. stensætning i søkant​
3. Første bunker i venstre side fjernes​

8 Vest:

2: Træer ved teested beskæres - sidste træ i spilleretning fjernes.​
3: Gult teested flyttes mod nord.​

9 Vest:

1: Pil i højre plantefelt fjernes.​
2: Plantefelt ved green beskæres​
3: Stengærde ved green reetableres​

Vest:​

1. På alle huller klippes der i fremtiden en tunge ud som skal danne forgreen, klippehøjde bliver det samme som på fairway.​
​2. Alle plantefelter på hullerne beskæres og ryddes op så der kan klippes mellem træerne.​​

​Prioritering:

  1. ​Udføres snarest muligt.
  2. Udføres i vinter 2016/2017
  3. Endnu ikke besluttet

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk