​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

Tlf: ​86 69 62 88 | E-mail: info@hfgc.dk

DEMODAG CALLAWAY & WILSON
Kom og test alt det nye udstyr
Læs mere...
INFORMATION MEDLEMMER MAJ 2019
Sidste nyt fra bestyrelsen
Læs mere...
NYT FRA BESTYRELSEN APRIL 2019
NY TRÆNER ANSAT
Læs mere...

BANEGENNEMGANG

1 Nord:

​1. De små mounts (jordvolde) skal træerne opstammes.
​2. Alle plantefelter tyndes ud så der kan køres mellem træerne​.

2 Nord:​

2. Flyt  hvid tee ned langs out of bounds på linje med gul/rød teesteder.​
3. Dræn etableres ved green på højre side.

3 Nord:

​2. Udvalgte træer/buske ved søerne fjernes.
​2. Dræn renses på fairway efter behov.
​2. "sti" fra next tee skilt over til sti ved tee 4 topdresses.
​3. Der skal plantes nye træer fra dametee, og frem langs højre side ved bækken for bedre at markere out of bounds 

4 Nord:

​Alt arbejde udført.

5 Nord:

2. Ved træbælte i højre side opstammes træer så man kan se nedslag i semirough
​2. Der fælles træer hvor eksisterende Eg, kræver plads.


6 Nord:

​​1. 100 m skoven efterplantes med træer, Der renses omkring eksisterende træer/buske

7 Nord:

2. Hvid tee hælder bagud rettes op
​3. Flyt fairway bunker til venstre

8. Nord:

​2. Sti til 9N flyttes væk fra bunker, så vi undgår stenmel på vej mod bunker ved kraftig nedbør.

9 Nord:

Alt arbejde udført.

1 Syd:

2. Træer i venstre og højre side ved bakke tyndes ud og nogen stykker fældes, alle egetræer bliver stående (påbegyndt).​

2. Syd:

2. Der plantes træer imellem green 1S og teested 2S.
​2. Der etableres buggy vende plads ved gul teested.​

3 Syd:

Alt arbejde udført.​

4 Syd:

2. Første del af skovkant i venstre side tyndes​ (påbegyndt).

5 Syd:

Alt arbejde udført.​
​Træ med grene indover green har stadig sin berettigelse.

6 Syd:

2. Udvalgte træer og buske ved søen fælles.​

7 Syd:

2. Venstre greenbunker udvides mod green (ca. 2 m).​

8 Syd:

Alt arbejde udført​

9 Syd:

2. Udgåede fyr fjernes og efterplantes.

DIVERSE

Søer renses og uønsket bevoksning omkring søer fjernes/holdes nede.
​Træer fjernes hvor eksisterende EG kræver plads
​Opstamning af træer gøres løbende.
​Der opsættes skilte ved overkørsler.
​Stier vedligeholdes løbende.
​Skilte ved teesteder opdateres med nye mål, så de passer sammen med baneguide og scorekort.

Banegennemgang af Vest er udsat til senere.

1. Vest:

2. Træer ved teested beskæres og selvsåede buske/træer fjernes​
​3. Plantning af Eg ved green så tjørn kan fjernes med tiden.​

2 Vest:

2. Højre fairwaybunker udvides så kørsel i bunker lettes​

3 Vest:

2: 3 træer ved rød teested fjernes og i resten af læbæltet fjernes hvert andet træ.​
3. Synliggør sø – jordvold fjernes og flyttes mød øst​
3. Sø føres ind foran green.​

4 Vest:

3. Forlæng højre fairway bunker mod vest​
3. Sænk forgreen ved bunker så bunker bliver synlig i andet slaget.​

5 Vest:

2: Enligt træ udenfor green fjernes og der plantes en klynge af træer (Eg og Birk)​

6 Vest:

1: Fyr i højre plantefelt fjernes så læbælte kan ses fra teestedet.​
2: Beplantning omkring green m.h.p. at fjerne poplerne.​
3. Ny greenbunker i højre side før green.​

7 Vest:

2. Højere vandstand i søen via slange fra brønd. (Solceller)​
3. Fairway bunker i højre side slettes.​
3. Sø synliggøres ved green – evt. stensætning i søkant​
3. Første bunker i venstre side fjernes​

8 Vest:

2: Træer ved teested beskæres - sidste træ i spilleretning fjernes.​
3: Gult teested flyttes mod nord.​

9 Vest:

1: Pil i højre plantefelt fjernes.​
2: Plantefelt ved green beskæres​
3: Stengærde ved green reetableres​

Vest:​

1. På alle huller klippes der i fremtiden en tunge ud som skal danne forgreen, klippehøjde bliver det samme som på fairway.​
​2. Alle plantefelter på hullerne beskæres og ryddes op så der kan klippes mellem træerne.​​

​Prioritering:

  1. ​Udføres snarest muligt.
  2. Udføres i vinter 2016/2017
  3. Endnu ikke besluttet

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk