​SMUK NATUR  -  SKØNNE FACILITETER  -  GLADE GOLFOPLEVELSER

MEDLEMSMØDE 2018 MANDAG D. 19. MARTS KL. 19.00
Kom forbi og se hvad der sker i den kommende sæson
Læs mere...
GENERALFORSAMLING 2018
Læs referatet fra året Generalforsamling
Læs mere...
JULEHILSEN FRA BESTYRELSEN
Sidste information fra bestyrelsen i år.
Læs mere...

GREENKEEPER

Uge 1-13

 • GOLFBILER ER STOPPET FOR UDLEJNING INDTIL VIDERE

 • PAS PÅ DERUDE, DA DER KAN VÆRE GLAT PÅ UDSATTE STEDER!!

 • Fairways:
  ​Næsten alle fairways er i løbet af de sidste 2 måneder blevet vertidrænet (prikket) i ca. 20-30 cm dybde.
  ​Vandløbene på 3 nord, 3 syd og 6 syd er blevet renset med maskine (var også hårdt tiltrængt). Det har resulteret i at vandstanden nogle steder er sunket helt op til 35 cm.
  ​Nu er vi så i gang med at spule alle drænrørerne og vi håber så at vandet som står rundt omkring på Fairway vil forsvinde. Enkelte steder bliver det nødvendigt at grave ned og forbedre drænene, for at få det sidste vand væk.
  ​Afstandsmarkeringerne er blevet repareret og vil snart være tilbage på fairway igen.
  ​I den forbindelse vil der på 1 nord blive sat nogle nye forsøgs markeringer op (nogle tynde børster).Nogle som er billigere og kræver meget mindre vedligehold. Prøv at vurdere og lad os høre hvad i mener om dem.

 • Greens:
  ​Som tidligere nævnt er greens indenfor den sidste måned blevet prikket/brækket og de er derfor på nuværende tidspunkt noget ujævne.
  ​Inden juleferien fik de den sidste kemiske behandling mod svamp (switch).
  ​Planen frem til foråret er så at prikke, skære ol.frem til sæson starten, så vi kan få så luftige greens som muligt inden det for alvor går løs igen.
  ​Her vil der også blive gravet lidt i forgreens og udskiftet sprinklere til vandingsanlæget.

 • Tee Stederne:
  Alle tee stederne skal også luftes grundig.
  ​Her er det planen at der bliver slejset 2 gange ( lange knive som skærer ca. 15-20 cm ned i jorden)
  ​Og hvis vi kan nå det skal de vertikalskæres - såes og topdresses inden sæsonstart.

 • Rough:
  Super roughen er blevet klippet de fleste steder. Resten må vente til områderne bliver mere tørre.

 • Driving Range:
  Her har vi gravet boldkassen ved vaskeren op, fordi den var godt og grundigt rådden.
  Her bliver pladerne udskiftet, så den kan være klar igen når Kurt skal til at samle bolde.

 • Beplantninger:
  Alle de træer som de senere år er blevet flyttet ud i grupper med støttepæle er gennemgået og beskåret, så der nu kun er enkelte støttepæle tilbage på de særlig udsatte steder.
  Bag 6 nord bliver der tyndet ud i skoven for at få mere lys og luft til greens.

 • Sti områder:
  Der er rigtig mange sti områder som trænger til at blive gået igennem. bla. området oppe omkring tee 1 nord og over mod Driving Range. Stedet har været gravet op pga. omforandringen med det nye toilet.
  Området er spærret af, og der er blevet dybdeluftet.
  Senere vil der blive kørt jord på som jævnes og derefter såes til med nyt græs.

 • Afspærede områder:
  Rigtig mange steder er der sat afspæringer op, dels pga. slid og bløde områder.
  Det er vores håb at alle respekterer dette, så områderne kan blive pæne igen.

 • Maskiner:
  Ligeledes som vi plejer er alle maskiner ved at blive gennemgået. Lavet service (slebet - grundig rengjort - udskiftning af lejer osv). Så de kan stå klar til banen igen skal plejes.

TIL ORIENTERING:​

Beskyttelse af omplantede træer fastholdt med pæle:

Hvis et sådant træ er til gene for en spillers stance eller området for det tilsigtede sving, Skal bolden løftes uden straf og droppes efter regel 24-2b (ikke flytbar forhindring) - dvs. sige inden for én køllelængde fra og ikke nærmere hullet end det nærmeste punkt for lempelse.

En bold, der ligger i rodfræst område, må droppes uden straf, som ovenfor efter regel 25-1b.

Oprydning samt opstamning af plantefelter.

Der arbejdes stadig flittigt på banen af vores frivillige med opstamning samt oprydning i vores plantefelter. Såfremt man lander i materiale med fjernelse for øje, er det at betragte som areal under reparation og Regel 25.1 gælder (frit drop)

Kontakt greenkeeperne: greenkeeper@hfgc.dk​

HOVEDSPONSOR​

ØVRIGE SPONSORER​

Hjarbæk Fjord Golfcenter

CVR: 19164233 | Stavildvej 2a, 8832 Skals​

Telefon:     +45 8669 6288​

Restaurant +45 8669 6242

E-mail: info@hfgc.dk